Pravidla náboru

Stáhněte, vyplňte a zašlete poštou přihlášku nebo ji vyplňte níže. 

Přihláška:

Fakturační údaje:

* Údaje nezbytné pro obdržení certifikátu o absolvování školení

Pravidla náboru

 1. Školení se mohou účastnit plnoleté osoby.
  Po osobách účastnících se pokročilého kurzu a workshopů se požaduje absolvování základního kurzu nebo disponování schopnostmi v rozsahu základního kurzu (především vazba kytic spirální a paralelní technikou).
 2. Přihlášky jsou přijímány v sídle ŚĆKF Firma „Synergia”, ul. Sadowa 3, Tychy, nebo telefonicky (+48 32 218 00 80; +48 601 962 276) od pondělí do pátku v čase 08:00 až 14:00 a v sobotu od 07:00 do 12:00, případně prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Potvrzením přihlášení k účasti na školení je podání přihlášky a úhrada zálohy.
 4. Přihlášku vyplňte přímo na stránkách (viz výše) nebo si ji stáhněte, vytiskněte a zašlete na e-mailovou adresu: szkolenia@sgk.tychy.pl, případně ji můžete odevzdat v kanceláři ŚCKF Firma „Synergia”, ul. Sadowa 3, Tychy.
 5. Zálohu ve výši 100,00 PLN uhraďte přímo v sídle ŚCKF Firma „Synergia” nebo na účet č. 04 1090 1652 0000 0001 0707 2652 (Firma „Synergia” Ryszard Kostelecki, 43-100 Tychy, ul. Sadowa 3).
  Záloha se nevrací v případě, že od účasti upustíte v období kratším než 2 týdny před plánovaným termínem zahájení školení, nebo v případě, že nedojde k uhrazení celé částky ve výše uvedeném termínu.
 6. Úhradu celé částky za školení, snížené o zálohu, proveďte nejpozději 2 týdny před plánovaným školením. Platba se nevrací v případě, že od účasti upustíte v období kratším než 3 pracovní dny před plánovaným termínem zahájení školení.
 7. Podmínkou zahájení školení je vytvoření skupiny minimálně 8 osob.
 8. ŚCKF Firma „Synergia” si vyhrazuje právo na odvolání školení 3 dny před termínem výuky a ve zvláštních případech (osudové události) v den výuky. V takovéto situaci budou platby uhrazené účastníky školení vráceny v plné výši.
 9. ŚCKF firma „Synergia” si vyhrazuje právo na změnu vedené lekce.