Workshopy

Workshopy cílí na osoby, které zvládly základní floristické techniky popisované na základním floristickém kurzu.

Cílem workshopů je zdokonalení už osvojených dovedností a kreativní rozvíjení schopností.

Lekce probíhají v tematických blocích.